تاریخچه هایپوکسی

براى اولین بار در تاریخ تناسب اندام انجام مكش پوستى و نرمش هوازى این امكان را فراهم كرد تا هر انسانى با هر شرایط و اندامى بتواند به سایز مورد علاقه ى خود دست پیدا كند.

- حقایق جالب توجه :

در سال 1997 " دكتر نوربرت ایگر" متخصص ورزش درمانى و طب فیزیكى به این باور رسید كه بهترین روش براى بدست آوردن اندامى موزون و متناسب تلفیق ورزش و درمان فیزیكى است. براى اولین بار در تاریخ تناسب اندام انجام مكش پوستى و نرمش هوازى این امكان را فراهم كرد تا هر انسانى با هر شرایط و اندامى بتواند به سایز مورد علاقه ى خود دست پیدا كند.
به این جهت دستگاه " هایپوكسى HYPOXI " با داشتن تمامى مدارك تائید شده از وزارت بهداشت , ورزش و سلامتى اروپا به بازار عرضه شد‪.