دستگاه L-250

دستگاه L-250 مناسب برای افراد با توان بدنی پایین و تناسب اندام نامناسب است.

شما در حال دراز کش بصورت بسیار سبک پدال میزنید و بقیه کار را به هایپوکسی می سپارید.

یه لحظه تصور کنید خوابیدید فیلم تماشا میکنید و لاغر میشید. دیگه چی از این بهتر؟؟