نشانه های متابولیسم پایین یا بالا

متابولیسم یکی از چندین راهی است که حیوانات و گیاهان بدن خود را به وسیله آن تنظیم میکنند. اگر متابولیسمی در کار نبود، دمای بدن یا سطح انرژی بدنمان نیز ثابت و پایدار نبود. گاهی اوقات سطح متابولیسم دچار تغییر یا افت و خیز میشود. دلیل این امر میتواند مسائل ژنتیکی یا سبک زندگی و یا یک سری از بیماری ها باشد.

 متابولیسم چیست؟

متابولیسم به فرایندهای شیمیایی گفته میشود که بدن متحمل میشود تا بتواند عملکردی مناسب در پایدار نگه داشتن سطح دمای بدن، انرژی و وزن داشته باشد. غده تیروئید که در گردن قرار گرفته نیز طیف گسترده ای از هورمون ها را برای تنظیم متابولیسم در بدن تراوش میکند. حرارت کلی بدن نمونه ای از عملکرد متابولیسم در بدن است. از دیگر نمونه ها میتوان به متابولیسم لیپید که کنترل کننده عملکرد بدن درمواجهه با تولید چربی است، اشاره کرد. این عامل میتواند بر روی وزن شما تاثیرگذار باشد. متابولیسم کربوهیدرات نیز نمونه ای دیگر است که اثر خود را در سطوح گلوکز و انسولین بدن نشان میدهد.

نشانه های متابولیسم پایین:

استرس، کم خوابی، مسائل مربوط به افزایش سن، ورزش، مقدار چربی مصرفی و عوامل دیگر میتوانند روی متابولیسم پایین بدن تاثیرگذار باشند. عمل جراحی یا رشد ناقص غده تیروئید نیز از دیگر عوامل هستند.

تولید هورمونها بخشی از متابولیسم است. بنابراین متابولیسم پایین میتواند تاثیرات هورمونی مانند خستگی مفرط یا سطح انرژی پایین، افسردگی، افزایش وزن، مشکلات پوستی به همراه مشکلات مربوط به زنانگی و بارداری به همراه داشته باشد. دمای بدن و میزان تولید چربی نیز بخشی از متابولیسم هستند. بنابراین متابولیسم پایین میتواند باعث افت دمای بدن و در نتیجه مشکل شدن از دست دادن چربی شود.

نشانه های متابولیسم بالا:

سطح متابولیسم بالا باعث افزایش نیاز بدن به مواد مصرفی مثل غذا و اکسیژن برای ادامه فعالیت میشود. چه سطح متابولیک بدن بالا باشد، چه پایین، وظایف متابولیسم ثابت است. این وظایف ثابت نگه داشتن دمای بدن، تولید چربی و کربوهیدرات هستند. بنابراین زمانی که یک فرد دارای متابولیسم پایین است، دمای بدن او نیز نسبت به شخصی که دارای متابولیسم بالایی است، پایینتر است. وقتی صحبت از کاهش وزن و مسائل مربوط به آن میشود، افرادی که دارای متابولیسم بالایی هستند بسیار راحت تر کاهش وزن خواهند داشت.

آیا فکر میکنید متابولیسمتان تنظیم نیست؟

با اینکه استرس، خواب، رژیم غذایی و یا مسائل ژنتیکی میتوانند روی متابولیسم تاثیر داشته باشند، بیماری هایی نیز وجود دارند که میتوانند متابولیسم را تحت تاثیر قرار دهند. برای مثال بیماری گریوز ('Graves) یکی از علل شایع پرکاری تیروئید است. در حالی که بیماری هاشیموتو علت اصلی پرکاری تیروئید است. در هر دو مورد دلیل، تولید نامتورازن هورمونها است و مراجعه به پزشک الزامی است. از پزشک معالج خود بخواهید که با انجام آزمایش خون سطح هورمون تیروئید یعنی تیرودوتیرونین و تیروکسین موجود در خون شما مشخص شود تا اگر عدل تعادل وجود دارد بر طرف شود.