نتایج واقعی

نتایج واقعی

خانم س.طباطبایی به مدت یک دوره هستش که همراه ما هستن و با هایپوکسی یه نتیجه خیلی خوب گرفتن ، ایشان تنها با کاهش 3.4 کیلوگرم وزن توانستند 28 سانتیمتر سایز کم کنند
.
تمرکز اصلی هایپوکسی بر روی کاهش سایز چربی می باشد نه وزن عضله،بنابراین هایپوکسی یک راه حل فوق العاده برای تناسب اندام شماست