آشنایی با دستگاه وکیونات

وکیونات و لباس فشار

وکیونات و لباس مخصوص آن ترکیبی موثری است برای از بین بردن چربیهای ناحیه پهلو و شکم.

این دستگاه، جریان متناوبی از فشار بالا و پایین ایجاد میکند. لباس فشار، مجموعه ای است از شلنگهای انتقال فشار که به یونیت اصلی وصل شده اند. این لباس شامل شبکه ای از حبابهای فشار است که فشار بالا یا پایین محاسبه شده را، روی ناحیه شکم و پهلوها اعمال میکند. این ورزش همراه با چربی سوزی، میتواند روی تردمیل انجام شود.

تناسب کامل: لباس فشار وکیونات
این لباس بسیار راحت بوده و به آسانی شسته می شود.
سایزهای مختلفی از این لباس موجود است که هر کاربر، چه
خانم چه آقا میتواند بهترین نتایج را در این لباس داشته باشد.