هایپوکسی و یائسگی

برای بانوان میان سال، اضافه چربی هایی که در قدیم با کمی ورزش و چند روز رژیم و مراعات غذایی از بین میرفتند، حالا با سرسختی سرجای خود جا خوش کرده اند!

 

برای خانمهای بالای 45 سال این نشان دهنده نزدیک شدن دوران یائسگی است. درمیان سالی متابولیسم کلی بدن به شدت افت میکند و تولید هورمونهای زنانه به شدت کاهش می یابد. اگر در برنامه غذایی و میزان فعالیت فرد تغییری مثبت ایجاد نشود، نتیجه این اتفاق ذخیره شدن چربی در بدن بخصوص در ناحیه شکم است. مبارزه با این چربی ها با ورزش بسیار مشکل است چون ورزش اندامهای مورد نظر شما را هدف نمیگیرد. بافتهای چربی دور سینه و بازوها بسیار زودتر از چربی های شکم و باسن از بین میروند. اینجاست که روش هایپوکسی میتواند با هدف قرار دادن چربیهای مورد نظر شما، نتیجه مبارزه را به نفع تان تمام کند.