دستگاه S120

 تمرکز عملکرد این دستگاه در پا و باسن است.

این دستگاه از ترکیب سه متد مختلف می تواند بهترین تاثیر را بر روی چربی های انباشته شده در بخش های نام برده داشته باشد.

فعالیت بدنی بسیار سبک، فشارهای مثبت و منفی و در نهایت وکیوم کردن.

دستگاه L-250

دستگاه L-250 مناسب برای افراد با توان بدنی پایین و تناسب اندام نامناسب است.

شما در حال دراز کش بصورت بسیار سبک پدال میزنید و بقیه کار را به هایپوکسی می سپارید.

یه لحظه تصور کنید خوابیدید فیلم تماشا میکنید و لاغر میشید. دیگه چی از این بهتر؟؟

دستگاه hdc

دستگاه hdc از بین برنده ی ورم و سلولیت، لیفت کننده ی پوست و مکمل دستگاه های هایپوکسی برای چربی سوزی بیشتر است.

درواقع hdc بدن را برای چربی سوزی بهتر در روند هایپوکسی آماده میکند.