L-250

دستگاه L250 – راهی موثر برای رهایی از سلولیت

ااین دستگاه به صورت اختصاصی برای افراد با اضافه وزن بالا طراحی شده است. ورزش در حالت خوابیده انجام میشود. تغییر مداوم بین فشار منفی و نرمال، جریان خون را بهبود میبخشد. شما وقتی به سمت بالا پدال میزنید، جاذبه زمین نیز به کمک شما آمده و تخلیه چربی از خون را به طبیعی ترین و سالم ترین شکل ممکن سرعت میبخشد.