پکیج افزایش وزن

به منظور افزایش وزن در افرادی که از کمبود وزن رنج می برند.

" تغییر و اصلاح الگو های غذایی غلط که منجر به کاهش وزن می شوند "

 

راه کارهای افزایش اشتها

  • در این پکیج با توجه به نیاز فرد 1 الی2 رژیم ارائه شده است.
  • ارائه ی چارت غذایی برای پیگیری اجرای رژیم های غذایی.
  • فرد از نظر روحی و فعالیت بدنی در غالب پرسشنامه های کاملا علمی وضعیت روحی و فعالیت بدنی چک می شود.