پکیج های دوران های مختلف زندگی

شامل :

  • پکیج کنترل وزن در دوران بارداری
  • پکیج کاهش وزن بعد از بارداری
  • پکیج کاهش وزن دوران شیردهی
  • پکیج کودکان برای کنترل وزن و رشد قد